top of page

Heading 2

Heading 2

Jyrki Nurminen Beach Volley Oy
asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 25.9.2018

 

Rekisterinpitäjä

Jyrki Nurminen Beach Volley Oy (JNBV),

Iltatie 14 B 2

01670 VANTAA

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Jyrki Nurminen

Iltatie 14 B 2

01670 VANTAA

info ( at ) jnbv.fi

 

Rekisterin nimi

JNBV:n kuluttaja-asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu JNBV:n ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseen sekä rekisteröidyn tekemien tiedustelujen, uutiskirjeiden, tarjouspyyntöjen, tuotteiden ja palvelujen tilausten ja muiden sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen rekisteröidyn pyynnöstä. Henkilötietojen käsittely perustuu lisäksi JNBV:n oikeutettuun etuun (asiakassuhde ja suoramarkkinointi) sekä rekisteröidyn suostumukseen silloin, kun se on tarpeen sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämistä varten.

 

Henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:

  • JNBV:n ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen

  • tuotteiden ja palveluiden myynti, markkinointi, tarjoaminen, tuottaminen ja kehittäminen

  • luottotietojen tarkastaminen, laskutus sekä maksujen valvonta ja perintä

  • asiakasviestintä, mukaan lukien palaute- ja asiakastyytyväisyyskyselyt

  • kirje-, puhelin- ja sähköinen suoramarkkinointi ja verkkomainonta sekä niiden kohdentaminen

  • mielipide- ja markkinointitutkimusten toteuttaminen

  • markkinointikilpailujen ja -arvontojen järjestäminen

  • liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnitteleminen ja kehittäminen

  • väärinkäytösten, petosten ja muiden rikosten havainnointi, estäminen ja selvittäminen

  • analysointi, profilointi, segmentointi ja tilastointi edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten

 

Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja yrityksen asiakkaista:

 

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden ja verkkosivuston käytön, yhteydenottopyynnön, muun lomakkeen täytön tai muun asioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sen aikana saaduista tiedoista.

 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Asiakkaalta kerättyjä tietoja luovutetaan ainoastaan tarvittaessa rajaviranomaisille sekä palveluntarjoajille, kuten hotelleille EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle

Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käyttää G suite by Google Cloud -palvelun yrityksille tarjoamaa alustaa rekisterin ylläpitoon. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Käyttäjillä on yhteinen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

 

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kunnes velvoitteet ja muut osapuolten väliset sopimukseen ja lainsäädäntöön perustuvat velvollisuudet on suoritettu ja lainsäädännössä, esim. kirjanpito- ja ennakkoperintälaissa määritellyt säilytysajat ja vastuuajat ovat päättyneet.

 

JNBV voi asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilyttää rekisteröidyn edellä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä perustietoja suoramarkkinointitarkoituksiin lain sallimissa puitteissa. JNBV arvioi henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, jonka lisäksi se huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.


Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 

bottom of page